Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidla

Místo utkání

 • školní hřiště ZŠ Štěpánkovice, hřiště ve Svobodě
 • velikost hrací plochy: 30 x 50 m
 • velikost branek: 4 x 2 m
 • velikost brankoviště 7 x 2,5 m.
 • pokutový kop se kope 8 m od branky

Hrací doba

 • 2 x 25 minut + 5 minut přestávka

Herní systém

 • zápasy budou odehrány systémem podzim - jaro
 • ve hře 5 + brankář
 • střídání hráčů probíhá neomezeně hokejovým způsobem

Tým a hráči

 • každý tým se musí zaregistrovat odevzdáním soupisky u Antonína Kolečkáře nebo Lukáše Lamly (do schránky, osobně, emailem) viz. kontakty
 • každý tým musí před zahájením sezony nahlásit soupisku a zaplatit startovné a to nejpozději do pátku před zahájením soutěžního utkání. V daném případě nemůže tým nastoupit k utkání.
 • do hry mohou zasáhnout pouze hráči uvedeni v přihlášce týmu
 • nového hráče je nutné nahlásit na soupisku nejpozději do pátku před utkáním u Antonína Kolečkáře nebo Lukáše Lamly, viz. kontakty (pozdější přihlášení, nebo nastoupení takového hráče do utkání bez přihlášení, je považováno za porušení pravidla o hráčích a kontumaci zápasu)
 • hráči jsou rodáci nebo s trvalým bydlištěm ve Štěpánkovicích + jsou povoleni 3 hráči z jiných vesnic či měst,  kteří nejsou registrovaní v klubech FAČR
 • pro výše uvedené hráče platí:
  a) může hrát hráč od dovršení 15 let (žák) do prvního zápasu za dorost se souhlasem rodičů
  b) tým tvoří hráči od 15 – do 18 let včetně (dorostenci), kteří nehrají min. 1 rok soutěž  a  nehodlají pokračovat ve fotbalové hře za klub organizovaný svazem
  c) tým tvoří hráči od 18 let, kteří nehrají min. 2 roky soutěž a nehodlají pokračovat ve fotbalové hře za klub organizovaný svazem.
 • Výjimka o registrovaném hráči: Na soupisce mužstva může být jeden hráč, který má nad 45 let. Při překročení hranice 50 let může být na soupisce jednotlivých mužstev neomezený počet hráčů této věkové kategorie. Na věkové hranice se nevztahuje pravidlo o zákazu hraní dvou let od soutěžního zápasu pod hlavičkou FAČR. Hráči, kteří do těchto skupin spadají musí být na soupisce označení. Symbol pro značení nad 45 let je "45". Symbol pro označení nad 50 let je "50". Na soupisce mužstva může být jeden hráč, který již v minulosti nastupoval v ŠFL a nyní hraje za TJ Sokol Štěpánkovice v mužstvu mužů "B". Tento hráč musí být na soupisce označen symbolem "B".
 • d) jsou povoleni 3 neregistrovaní hráči z jiných vesnic či měst, kteří budou na hřišti označeni hráčskou páskou pro přehlednost, na hrací ploše se pohybuje vždy jen jeden takový hráč.
 • Při porušení pravidla o stavu hráčích na hrací ploše o počtu hráčů z jiných vesnic či měst v utkání. Je týmu který toto pravidlo porušil jeden hráč vyloučen na 2 minuty. Do hry zasáhne až na pokyn rozhodčího utkání!
 • pokud tým poruší pravidlo o hráčích, budou zápasy v nichž došlo k porušení pravidel kontumovány a to i dodatečně
 • každý tým si zařídí na utkání dresy (rozlišovací dresy)
 • domácí tým prvního nedělního utkání zajistí od organizátorů soutěže míče, sítě a potřeby pro utkání
 • domácí tým posledního nedělního utkání uklidí hřiště a jeho zázemí
 • po ukončení utkání kapitán nebo jeho zástupce zkontroluje a podepíše zápis o utkání
 • při přihlášení týmu do soutěže zaplatí tým 200,- Kč za každého přihlášeného hráče pokladníkovi (bude použito na náklady spojené se soutěží)
 • hráč má možnost během sezóny 1 x přestoupit do jiného týmu za poplatek 400,- Kč
 • tým musí nastoupit k utkání za každého počasí, na místě konání utkání rozhodčí rozhodne, bude-li zápas odehrán 
 • dojde -li k přeložení termínu utkání, náhradní  termín si týmy  dohodnou mezi sebou a vše nahlásí organizátorům soutěže minimálně do pátku před utkáním, viz. kontakty
 • hráč, který získal v sezóně souhrnně 2 žluté karty nebo 1 červenou kartu, má stop na 1 utkání. Při obdržení 4 žlutých v sezoně stojí taktéž 1 zápas.
 • Každý hráč vstupuje do soutěže na vlastní nebezpečí, hráči nejsou pojištěni proti úrazu a nelze požadovat po organizátorech odškodnění za újmu na zdraví nebo majetku. Hráč toto bere na vědomí,  zapsáním svého jména na soupisku týmu.

Počet hráčů

 • hry se zúčastní dvě družstva, každé má na hrací ploše nejvýše šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář
 • k utkání musí družstvo nastoupit nejméně s čtyřmi hráči (tři a brankář). V průběhu utkání může jejich počet klesnout na čtyři (tři a brankář). Klesne-li počet hráčů pod čtyři (tři a brankář), rozhodčí utkání ukončí a  rozhodne o výsledku
 • hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li to předem ohlášeno rozhodčímu, který k němu dá souhlas (píšťalkou, slovem, pokynem ruky)
 • Počet hráčů uvedených v Zápise o utkání je minimálně čtyři (3+1), maximální počet není omezen. Všichni uvedení hráči (tedy i hráči na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkání (od jeho zahájení až do podepsání Zápisu o utkání, tj. i v poločasové přestávce). Vyloučen proto může být i hráč ze střídačky. V tomto případě pokračuje družstvo ve hře s nezměněným počtem hráčů.
 • každé družstvo smí vystřídat všechny hráče připravené k utkání a uvedené v Zápise o utkání, počet střídání není omezen
 • družstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv v přerušené hře a se souhlasem rozhodčího doplnit a zároveň dopsat do Zápisu o utkání

Výstroj hráčů

 • výstroj se skládá z dresu nebo trika, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní obuvi
 • hrát s obnaženou horní částí těla není dovoleno
 • oblečení brankáře musí být barevně odlišeno od oblečení obou družstev
 • nejsou povoleny kopačky jakéhokoli druhu se šroubovacími a nastřelovacími kolíky
 • povoleny jsou kopačky s koženým svrškem a umělou podrážkou s vylisovanými kolíky (lisovky)
 • hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný sádrový obvaz, prsten, hodinky, atd.)
 • hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí
 • hráč se silně krvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno
 • porušení pravidla o výstroji hráče je trestáno červenou kartou

Rozhodčí

Hlavního rozhodčího nominuje do každého zápasu určený tým. Jestli určený tým nenominuje daného rozhodčího bude mu udělena pokuta ve výši 300 Kč.

 •  hlavní rozhodčí  má pravomoc danou pravidly, která začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a vztahuje se i na přestupky vzniklé mimo hru nebo v přerušené hře
 • rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí související s hrou jsou konečná
 • rozhodčí smí změnit své rozhodnutí, uvědomí-li si, že je nesprávné, a to buď na základě vlastního uvážení, ale jen dokud hra nebyla znovu zahájena
 • jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím
 • v případě nejasností se může v přerušené hře slušnou formou obrátit na hlavního rozhodčího s dotazem

Rozhodčí musí předčasně ukončit utkání v těchto případech:

 • počet hráčů jednoho z družstev na hrací ploše klesl pod čtyři (tři a brankář)
 • na zákrok policie
 • v případě úmrtí hráče
 • při násilí spáchaném na rozhodčím nebo-li inzultaci, kterou se rozumí: udeření, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vrážení, násilné cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné,  prudké zasažení míčem (nakopnutí, udeření apod.) nebo jiným předmětem, pouhý pokus o udeření míčem nebo jiným předmětem nebo plivnutí na rozhodčího
 • předčasně ukončené utkání se neopakuje, ale kontumuje ve prospěch týmu, který se neprovinil 

Hlavní rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:

 • pokud tým nenastoupí k utkání (čekací doba 10 min.), nebo dojde -li k předčasnému ukončení zápasu z důvodu malého počtu hráčů na hřišti, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře  (v zápise uvedeno 0 : 3 kont.)
 • pro tmu nebo špatnou viditelnost (výsledek utkání rozhodne rozhodčí)
 • pro špatné povětrnostní podmínky (bouřka, průtrž mračen, vánice) nebo nezpůsobilost  hrací plochy (výsledek utkání rozhodne rozhodčí po 10 minutové čekací lhůtě)
 • odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím, dostává hráč červenou kartu a zápas je kontumován ve prospěch soupeře
 • hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají ani kapitáni
 • pro trvalý nezájem některého družstva na regulérnosti utkání (zápas je kontumován ve prospěch soupeře)

Pravidla

 • neexistuje postavení mimo hru (ofsajd)
 • auty za postranní čarou se rozehrávají autovým vhazováním a auty za brankovou čarou se rozehrávají z brankoviště a to hráč nohou nebo brankář rukou i nohou vždy však do půlky hřiště
 • rozehrání míče brankářem po přerušené hře se provádí kopnutím nebo vhozením, ale jen do poloviny hřiště
 • při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo brankové území a nejméně 5 metrů od místa kopu
 • míč se dostává do hry teprve když opustí brankové území
 • jakýkoliv skluz v těsné blízkosti hráče, i když hráč nebyl skluzem zasažen, je považován za faul (hráč je potrestán žlutou nebo červenou kartou)
 • hráči družstva, které neprovádí přímý kop, musí být minimálně 5 metrů od míče
 • pokutový kop se nařizuje za přestupky, za které se nařizuje přímý kop a došlo k nim ve vlastním brankovém území
 • za odpískanou ruku ve vlastním brankovém území musí být vždy nařízen pokutový kop
 • pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 7 metrů od středu branky
 • míč se po přerušení hry rozehrává až na pokyn rozhodčího
 • přihrávka do rukou brankáře není povolena (malá domů),  rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti družstvu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co hráč jeho týmu provedl vhazování nebo mu úmyslně (!!!) přihrál míč nohou od kolena dolů, kolenem je malá domů povolena
 • vyhození míče rukou nebo výkopem  z ruky  brankáře přes půlku hřiště je povoleno pouze pokud nebyla přerušena hra
 • v brankovišti nesmí být bráněno brankáři ve hře tělesným kontaktem nebo natlačením spoluhráče do brankáře
 • na začátku utkání (po brance, v poločase) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se musí pohnout směrem dopředu)
 • branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem
 • dosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné
 • v případě hraní rukou brankáře mimo pokutové území je takto, tým potrestán pokutovým kopem a žlutou kartou pro brankáře.

 

Rozhodčí branku neuzná v těchto případech:

dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:

 soupeřovy branky:
a) z nepřímého volného kopu
b) z vyhazování brankáře rukou
c) z autového vhazování
d) při ataku brankáře
V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.

 vlastní branky:
a) z autového vhazování
b) ze všech volných kopů
V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop. Když byl volný kop prováděn z  vlastního brankového území, tak se volný kop opakuje.
  c) z kopu od branky
V tomto případě se kop opakuje.

Osobní tresty

Rozhodčí vyloučí hráče, jestliže mj.:
 1) se dopustí hrubého faulu
 2) chová se hrubě nesportovně (např. plivne na protihráče nebo rozhodčího)
 3) používá hrubých a urážlivých výroků
 4) úmyslně zamezí rukou či faulem dosažení branky
 5) dopustí se přestupku, za který může být napomenut a předtím již napomínán byl